IT-Management

Vårt mål är våra kunder, med hjälp av vår kunskap kring IT och teknik, skall bli effektivare, mer lönsamma, ha nöjdare medarbetare och kunder än innan vi träffades. Det hjälper vi er med genom att bistå er med den kunskap och erfarenhet som krävs för att ni skall fatta välinformerade beslut rörande hur IT och teknik skall skapa maximalt med affärsnytta för er verksamhet.

För att fatta rätt strategiska beslut, kopplade till IT, så krävs kunskap och erfarenhet. Den kunskapen har vi samlat på oss under närmare 300 år i vårt kollektiv. Vi har förståelsen för vilka utmaningar och svårigheter ni som kund ofta står inför, såväl idag som i framtiden. Det gäller både IT-mässigt och affärsmässigt.

 

Beslutsstöd för ökad affärsnytta

Vi har förmågan att koppla samman den tekniska kunskapen med vetskapen om hur IT-branschen förändras, vilka lösningar som finns ”runt hörnet” och hur det påverkar era möjligheter att applicera och utnyttja detta i er verksamhet samt när ni bör ta hänsyn till detta i budgetarbetet.

Tillsammans skapar vi en framgångsrik IT-Strategi

Vi har kunskapen som behövs för att bistå er i beslutsprocessen för IT-investeringar men eftersom ingen kan er verksamhet bättre än ni själva så behöver vi tillsammans utforma de planer som passar in i och överensstämmer med er övergripande affärsplan. Därför sätter stor vikt vid återkommande möten tillsammans med våra kunder i syfte att utforma och kontinuerligt revidera en IT-strategi som är hållbar.

Kontakta Joakim

Ta direkt kontakt med Joakim!
Joakim är konsultansvarig på CGit och är helt rätt person att ta kontakt med om du vill planera ett IT-projekt eller ställa frågor om våra konsulttjänster.

Våra lösningar

Lösningar som passar alla

Lösningar som passar alla

För att kunna erbjuda marknadens bästa lösningar ställer vi höga krav på de leverantörer vi väljer att samarbeta med. Vi erbjuder den senaste tekniken från ledande tillverkare som ligger i absoluta framkant. I vårt eget datacenter använder vi samma lösningar som vi installerar och driftar hos våra kunder och partners. På så sätt säkerställer vi en hög kompetensnivå och know-how kring hur lösningarna fungerar.

Läs mer om våra lösningar