MLops

CGit är unika i Sverige tack vare att vi kan erbjuda AI-lösningar från Datacentret hela vägen till applicerad AI. Helt avgörande för en effektiv utveckling av AI är mjukvaran och på CGit utvecklar vi därför våra egna mjukvaror.

Mjukvaruplattformen riktar sig till företag och organisationer som arbetar med AI men vi använder den även som bas i vår ”AI som tjänst”. Våra ledande AI infrastrukturlösningar, tillsammans med de nya mjukvarulösningarna, gör att vi nu kan erbjuda marknaden en komplett AI- infrastruktur med tillhörande verktyg för orkestrering och datahantering. Detta gör oss till det enda skandinaviska företaget med ett komplett erbjudande om AI-infrastruktur och AI-utveckling och det har bevisats och testats noggrant i verkliga scenarier. Våra
mjukvaror är inte bara utvecklade av oss här i Sverige utan de är betydligt enklare och smidigare att arbeta med än andra produkter på marknaden idag.

AiQu
Genom vårt dotterbolag AIXIA har CGit utvecklat de mest avancerade verktygen för
maskininlärning på marknaden. Vår egenutvecklade specialbyggda mjukvara, AiQu,
kommer att hjälpa organisationer att maximera sina investeringar i teknik och
arbetskraft på ett enkelt, okomplicerat och lättförståeligt sätt. Dessutom med fullt stöd
av vårt Sverigebaserade utvecklingsteam.

SnapXs
Med vårt verktyg SnapXS introducerar vi en komplett "svit" av verktyg för att hantera Big Data. Oavsett hur många Petabyte, eller till och med Exabyte, av data som du vill
förfina – SnapXS kommer att lyckas få ut visdom ur all denna data.

www.aixia.se