AI för industriföretag

1-2 meningar om tjänsten/lösningen. 

Vi vill göra fördelarna med AI tillgängligt för alla…  

Inte bara för de största företagen.

Det handlar om Sveriges konkurrenskraft!

Vanliga användningen av AI inom industrin är idag:

 • Kvalitetskontroll

 •  Säkerhet

 • Förebyggande underhåll

AI Vision fungerar i alla de tillämpningar där en människa med processkunskap använder ögonen för att visuellt kontrollera, bedöma och besluta om åtgärd. Därmed blir användningsområdena otaliga. 

AI resan

Från digitalisering till insikt

Digitalisering

 • Ny data för företaget

 • Hitta avvikelser tidigare

 • Ökad kontroll

 • Förbättrad arbetsmiljö / dokumentation

Integrering

 • Agera ny data

 • Behov av processförändringar

 • Ökad spårbarhet

 • Effektivare felsökning

Insikt

 • Kombinera ny data med befintlig data

 • Nytt beslutsunderag

 • Tidigare okända samband

KUNDCASE

”Tack vare CGit’s hjälp och kompetens kunde det här projektet genomföras. Nu tittar vi på andra områden i vår produktionskedja där vi kan ta hjälp av samma teknik och öka automationsgraden och spårbarheten. ”

Jimmie Cato, VD, Sansera Sweden.

Kontakta oss för att veta mer.

Fyll i formuläret till höger eller skriv direkt till oss i chatten.