Vi är först i Norden med DGX A100!

ungefär 1 år sedan

CGit är stolta att vara den första NVIDIA Elite-partnern i Norden, och en av mycket få i Europa, som har en egen DGX A100 i vårt datacenter.

DGX A100 är världens första AI system som bygger på NVIDIA A100 Tensor Core GPUer. DGX A100 erbjuder oöverträffad kapacitet och flexibilitet. DGX A100 är 20 gånger så kraftfull som den tidigare generationens Volta-baserade DGX:er och dessutom erbjuder DGX A100 helt nya möjligheter att konsolidera träning, inferens och analys i en enhetlig och lättimplementerad AI-infrastruktur.

CGit kan erbjuda Proof Of Concept på DGX A100 där ni kan testa med er data på vår plattform som står i våra svenska datacenter. Ta kontakt med CGits AI Team på +46-31-762 02 40 för mer information och bokning av test!

 

CGit, first in the Nordics with the DGX A100!

CGit is proud to be the first NVIDIA Elite partner in the Nordic region, and one of the very few in Europe, to have its own DGX A100 in our data center.

DGX A100 is the world's first AI system based on NVIDIA A100 Tensor Core GPUs. The DGX A100 offers unmatched capacity and flexibility. The DGX A100 is 20 times as powerful as the previous generation Volta-based DGXs, and in addition, the DGX A100 offers entirely new opportunities to consolidate training, inference, and analysis into a unified and easily implemented AI infrastructure.

CGit can offer Proof of Concept on the DGX A100 where you can test with your own data on our platform which is in our Swedish data center. Contact CGits AI Team on + 46-31-762 02 40 for more information and booking of tests!