Uppdatering om påverkan från COVID-19

ungefär 1 år sedan

Med anledning av att samhällspåverkan från COVID-19 är högst osäker gör CGit en allmän uppdatering.

CGit´s verksamhet övervakas dagligen för att se hur den påverkas och hittills har vi noterat en begränsad effekt.

CGit värnar om sina medarbetares och kunders hälsa och säkerhet, och fokuserar på åtgärder för att begränsa ytterligare virusspridning i samhället. Vi följer utvecklingen noga och anpassar våra åtgärder i enlighet med myndigheternas råd och rekommendationer, i linje med det så strävar vi efter att mildra eventuella störningar i vår verksamhet. Då situationen är mycket oförutsägbar kan vi trots alla försiktighetsåtgärder inte utesluta risken för framtida störningar. CGit avser att uppdatera marknaden regelbundet.  

 

Medarbetare och leverans:

 

För att säkerställa våra anställdas hälsa och säkerhet samt för att säkra leveransernas tillförlitlighet har vi redan sedan någon vecka tillbaka vidtagit flera försiktighetsåtgärder i relation till COVID-19.

Detta inkluderar förhållningsätt kring resor och mötesrestriktioner, begränsat tillträde till våra kontor och driftshallar samt uppmanat anställda på några av våra avdelningar att arbeta hemifrån för att säkerställa leveransförmåga och den kapacitet som krävs för våra kunder. Vi har även förstärkt våra redan strikta hygien- och säkerhetsrutiner. Hittills har vi inte sett några avbrott i vår egen leveransförmåga och bolaget håller i stort sett normal kapacitet.  

 

Leverantörer

 

För närvarande har vi inte sett några väsentliga störningar i leverantörskedjan. Vi utvärderar kontinuerligt våra leverantörer och har beredskapsplaner för att minska risken för utebliven leverans av produkter och tjänster från tredje part.

 

Kunder

 

Vi för en löpande dialog med våra kunder för att säkerställa leverans utan några störningar samt för att anpassa oss till förändrade arbetsbeteenden. Då det gäller vårt ordinarie erbjudande har vi hittills noterat en begränsad effekt på kundorder med undantag för en negativ påverkan på de mest drabbade branscherna, som dock utgör en mycket liten del av verksamheten. CGit märker däremot av en ökad förfrågan kring produkter och tjänster som säkerställer distans och hemarbete.

 

 

Information till marknaden

CGit avser att uppdatera marknaden regelbundet med relevant information avseende effekterna från COVID-19. Vi kommer inte att ge någon försäljningsuppdatering innan vi publicerar delårsrapporten för Q1 2020 den 28 maj.