Traditionell infrastruktur: VDI-Projektets fiende!

över 7 år sedan

Vad är traditionell infrastruktur? Traditionell infrastruktur är det alla är vana vid. Det är samma gamla modell som vi har använt för att virtualisera i över ett decennium, främst på grund av det faktum att för att virtualisering skall fungera så behöver vi delad lagring. Traditionell infrastruktur består av ”compute”, eller servers. Dell, Cisco UCS, eller HP Blad. Det spelar ingen roll, de gör alla samma sak. Det traditionella är att koppla servrar genom ett lagringsnätverk, t.ex. från Cisco, till en lagringsenhet (oftast ett SAN).

Alla kan den här typen av design, oavsett som det är Dell-servrar som kopplats genom ett lagringsnät till en Netapp, eller om det är dolt med hjälp av marknadsföringssnack och kallas för ”vBlock”. Det är allt samma sak nämligen ”compute” (server) som kopplas genom ett lagringsnät för att komma till en delad lagringslösning.

Men varför är det dåligt?

När man började virtualisera tyngre arbeten såsom VDI, SQL, Exchange, Hadoop, upptäcktes det att det traditionella sättet att bygga infrastruktur har signifikanta flaskhalsar.

Den första flaskhalsen är lagringsnätet i sig. Tänk dig ditt lagringsnät som en stor motorväg i Göteborg, E6:an exempelvis. Du kan inte magiskt lägga till filer på E6:an under rusningstrafik och du kan inte magiskt addera kapacitet till ditt lagringsnät. Nätverks-stockning (congestion) och tävlan om utrymme (contestion) kan inträffa. Kom ihåg, virtuella desktops finns på din lagring (t.ex. ditt SAN). Om access till din lagring är långsam kommer de virtuella desktopen vara långsamma. Om dina desktops är långsamma kommer mängder med arga medarbetare ringa till helpdesken.

Den andra flaskhalsen är lagringslösningen, SAN:et, i sig. De flesta SAN som säljs idag har två controllers. Dessa controllers är ansvariga för att hantera alla förfrågningar från de virtuella arbetsplatserna i VDI lösningen. Om en slutanvändare arbetar inne i VDI lösningen? Då genererar det läs och skriv ”IO” som skall hanteras av controllern. Dessa controllers kan bli överbelastade och resultatet är en slö VDI lösning och det leder till arga användare.

Den tredje flaskhalsen är diskarna inne i SAN:et. Ett SAN består av diskar ofta av olika typer och det behövs ofta rad efter rad, hela limpor, av diskar för att förse VDI-lösningen med tillräcklig mängd IO. För de av er som tittat på att addera en rad eller två med SSD diskar vet hur dyrt det är. Problemet är att SSD inte är lösningen på en långsam lagringslösning. Visst, det ökar den totala mängden IO i den traditionella infrastrukturen, men det lägger inte till ”filer” på din motorväg: nätverket. Dessutom kommer det ytterligare belasta flaskhals nummer två, controllrarna.

Så vad är lösningen?

CGit och Nutanix håller regelbundet webinarier och seminarier om Nästa Generations Datacenter. Vi kommer gärna ut till er och berättar mer om hur vi kan hjälpa er i ert VDI eller virtualiseringsprojekt.