Pure Storage - nästa generations lagring!

ungefär 1 år sedan

Johnny Dahlberg från Pure Storage berättar om nästa generations lagring.

Hur skall lagringen kunna hänga med i den allt snabbare utvecklingen? I synnerhet kräver utvecklingen kring Deep Learning ny och snabbare lagring.

Detta är från vårt seminarie kring Deep Learning och AI som hölls den 26/10 2017 i Göteborg.Det allra senaste från oss

Här finns mer att läsa om