Nvidia - Amplifying Imagination & Intelligence

ungefär 1 år sedan

Leif Nordlund från Nvidia berättar hur Nvidia på kort tid tagit ledningen i utvecklandet av AI och Deep Learning tack vare kraften i deras GPU:er.

Konstgjord intelligens är användningen av datorer för att simulera mänsklig intelligens.

Att lära av data - en dators version av livserfarenhet - är hur AI utvecklas. Deep Learning är en ny datormodell där djupa neurala nätverk utbildas för att känna igen mönster från massiva datamängder. Den här nya modellen har gett upphov till prestationer inom bild- och taligenkänning som utklassar människors förmåga och berett vägen för databehandling med hjälp av AI.

Allt från självkörande bilar, ansiktsigenkänning i övervakningssystem, medicin, automatisering av lager, meteorologi, framtagandet av nya material, kryptering - listan över områden där AI redan spelar en avgörande roll kan göras lång. Vi befinner oss mitt i en revolution och de företag som inte anpassar sig och anammar den nya tekniken kommer ofrånkomligt att hamna på efterkälken.

Detta är ett seminarie från vårt event på Lindholmen i Göteborg den 26/10-2017Det allra senaste från oss

Här finns mer att läsa om