Hur sårbara är ni?

över 4 år sedan

Problemet för många företag idag är att man inte har kontroll på sin nätverkstrafik. Förra generationens brandväggar, de portbaserade, erbjuder helt enkelt inte den visibilitet som krävs för att man skall kunna fatta välgrundade beslut kring sin IT-säkerhetspolicy. Idag är det dessutom inte en fråga OM man har brister i säkerheten eller är drabbad av malware, utan en fråga om i vilken utsträckning man är drabbad. Vi hjälper er att få kontroll.

Säkerhetsaudit med CGit

Vi genomför en väldigt stor mängd säkerhetsaudits varje år. De allra flesta är så kallade ”AVR’s*” där vi under ett par veckors tid analyserar all nätverkstrafik hos våra kunder och blivande kunder. I 100% av alla fall, oberoende av företagets storlek eller hur mycket de tidigare satsat på säkerhet, så hittar vi allvarliga brister i säkerheten. Det är ofta chockerande hur mycket som missas.

Vikten av att regelbundet genomföra audits av den typ vi gör kan inte nog understrykas. Skulle det ändå råda tveksamhet i hur viktigt det är rekommenderar vi MSB’s rapport ”Informationssäkerhet – trender 2015”. Vi har även sammanställt en egen kommentar till detta som ni hittar här.

Utan att ha visibilitet är det oerhört mycket svårare för ledningen att fatta beslut kring vilka investeringar och åtgärder som behöver göras. Det gäller såväl reaktiva som proaktiva åtgärder. Utformande och revidering av IT-policies etc. En AVR ger det nödvändiga beslutsunderlaget. Hur nyttjas nätet, vilka applikationer används, hur mycket bandbredd kan och får användas? Hur påverkas produktiviteten hos användare? Hur mycket SSL-trafik körs och vad är det som gömmer sig där?

En AVR genomförs av CGit i nära samarbete med Palo Alto Networks, ledande leverantör av säkerhetsplattformar för såväl datacentret som slutanvändaren.

Ta kontakt med oss för en kostnadsfri konsultation och genomgång av hur CGit och Palo Alto Networks kan öka ert företags säkerhet.

*Application Visibility Report

Det allra senaste från oss

Här finns mer att läsa om