Hur kan it rädda ditt varumärke

över 4 år sedan

I en ekonomi som i allt högre grad är ”always-on”, d.v.s. där varor och tjänster förväntas vara tillgängliga 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, kan ett avbrott ha konsekvenser som sträcker sig betydligt längre än serverrummet. Att försöka hitta ett företag idag som inte är beroende av att IT-driften är uppe hela tiden är lika lätt som att hitta ett företag som inte är beroende av elektricitet. Det kan handla om e-handelssidor, kontor utspridda i olika världsdelar, skiftarbete och mycket mer, som gör att IT-driften alltid måste fungera, dygnet runt.

Så hur påverkar ett avbrott i IT-driften verksamheten?

Vad som står klart för de allra flesta idag är att det påverkar verksamheten i synnerligen hög grad. I alla fall rent praktiskt. D.v.s. man kan inte arbeta om inte IT fungerar. Men implikationerna av ett driftsstopp på IT-sidan är betydligt större än så.

Det är inte bara förlorad produktivitet som är en finansiell konsekvens. Förlorad intäkt blir en allt större post i kostnadskalkylen vid ett avbrott. Kan man inte beställa sin vara, boka sitt rum, kontrollera lagersaldon, se när nästa föreställning börjar är det idag bara ett musklick bort för att välja en alternativ leverantör. Så hur påverkar då ett avbrott ditt rykte som företag? Hur ser det ut om du inte kan leverera det som förväntas. Vad är kostnaden för ditt varumärke?

IBM har gjort en undersökning av 2300 företag för att kartlägga kostnaderna vid ett IT-haveri. Av den totala kostnaden står IT för endast 25 %. De resterande 75 % är, bland annat, minskat förtroende för företaget, sämre rykte, förlorad produktivitet och förlorade intäkter.

Det är alldeles för ofta som vi ser att styrelser och ledningsgrupper på företag runt om i Sverige fokuserar enkom på kostnaderdirekt kopplade till IT. Åsikten är allt som oftast att IT investeringarna kostar för mycket. Om konsekvensen av ett mindre haveri, vilket är i det närmaste helt säkert att det kommer inträffa inom de närmaste 2-3 åren hos alla företag (jo, även hos din molnleverantör), är så allvarligt att ett företags lönsamhet på lång sikt påverkas. Då borde besluten inte fattas av IT-avdelningen ensamt och inga beslut borde få fattas utan en klar och tydlig IT-strategi som självklart innefattar en Disaster Recovery-plan.

Det låter kanske som självklarheter. Men vi träffar hundratals företag, stora och välkända koncerner, varje år där klara IT-strategier eller DR-planer bara finns som en framtida önskedröm och beslut om investeringar för att säkra driften går i stå hos ledningsgrupper för att förståelsen för långtgående konsekvenser av ett IT-haveri inte tagits på allvar eller kommunicerats.

Vi på CGit hjälper dagligen våra kunder att ta fram, utveckla och driva sina IT-strategier, från analys av affärskritiska funktioner, vidare till Infrastrukturella och tekniska frågor samt in i ledningsgruppen för att åskådliggöra och stödja i beslutsprocessen.

Välkommen till CGit

Det allra senaste från oss

Här finns mer att läsa om