CGit utnämnt till Gasell-företag 2020

11 månader sedan

Varje år utser tidningen Dagens Industri Sveriges snabbast växande, och framgångsrika företag. CGit är stolta att, för andra gången, vara bland dessa!

Gasellundersökningen rankar Sveriges mest framgångsrika företag i 21 län. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag.

"Det är fantastiskt roligt att, återigen, få utnämningen som Gasell-företag av Dagens Industri. Framförallt var tillväxten mellan 2018 och 2019 helt fantastisk och vi är på god väg mot ytterligare ett mycket bra år, trots pandemin. CGit fortsätter att utvecklas och vi är idag ännu mer av ett kunskapsbolag som dessutom precis lanserat vår första egna mjukvara inom AI och Deep Learning" Säger Mattias Bergkvist VD på CGit.

 Di Gasell är en undersökning som rankar Sveriges mest framgångsrika företag i 21 län. Syftet är att stödja och uppmuntra svenskt näringsliv och de företagare som vågar satsa för att växa.

Om Di Gasell

Dagens Industri har utsett Gasell-företag sedan 2000 och firar därmed 20 år i år. För att utses till Gasell måste företaget uppfylla följande kriterier:

  • En nettoomsättning som överstiger 10 mkr enligt den senaste årsredovisningen
  • Minst tio anställda enligt senaste årsredovisningen
  • Minst fördubblat omsättningen om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyråriga undersökningsperioden
  • Ökat omsättningen varje år de senaste tre åren
  • Positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte via förvärv eller fusioner
  • Sunda finanser

Utöver att uppfylla alla kriterier görs en helhetsbedömning av företaget där ytterligare parametrar som visar på en sund verksamhet vägs in.