CGit tecknar avtal med ny kund som är verksam inom livsmedelsbranschen. Värde 0,6 MSEK

över 2 år sedan

CGit har fått i uppdrag att leverera nästa generations hostinglösning avseende drift av befintlig IT-infrastruktur.

Kunden som är verksam inom livsmedelsbranschen har tagit beslutet att outsourca sin befintliga IT-infrastruktur till CGit AB. Kunden påbörjar migrering inom kort till ny driftslösning baserad på CGit´s innovativa hostingmiljö baserat på nästa generations datacenterlösningar. Värdet uppgår till 0,6 MSEK.

CGit fortsätter att leverera lösningar inom nästa generations IT-infrastruktur

//


För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist 
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27:e juni 2019.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.