CGit skriver strategiskt ramavtal med AI Sweden

5 månader sedan

CGit har i global konkurrens skrivit ett strategiskt ramavtal med AI Sweden, Sveriges nationella centrum för tillämpad artificiell intelligens.

–  Vi är mycket stolta över att ha fått detta förtroende att bidra till AI-utvecklingen i Sverige. Det visar att våra tjänster för AI-infrastruktur står sig mycket väl i en global konkurrens, säger Mattias Bergkvist, VD CGit.

 

AI Sweden är Sveriges nationella center för tillämpning av artificiell intelligens. Centret har över 100 partners och stöds av svenska staten, näringslivet och den offentliga sektorn över hela landet. CGit och en grupp globala techjättar har nu ingått ett strategiskt ramavtal för att bygga upp Edge Lab, en världsledande testbädd inom AI Swedens Data Factory där företag, akademi och offentlig sektor ska kunna utveckla sina AI-lösningar.

– Vi är nu med och utformar vägen framåt för den fjärde industriella revolutionen och formar strategier för hur utvecklingen med AI-teknik ska kunna accelerera i Sverige. Det är en stor möjlighet för ett litet bolag från Mölndal, säger Mattias Bergkvist på CGit.

CGit är den en av de främsta leverantörerna i Norden av infrastrukturlösningar för artificiell intelligens, AI. Det innebär att man jobbar med lagring, drift och hostingtjänster som behövs för att kunna hantera de stora datamängder som AI-tekniken kräver.

– AI Sweden är glada över att kunna ingå ramavtal med högt kompetenta leverantörer. Dessa avtal kommer att göra det möjligt för AI Sweden att snabbt bygga upp vår förmåga, säger Mats Nordlund, tillförordnad chef för Data Factory på AI Sweden.

– Vi på CGit får AI att fungera genom att erbjuda mjukvara och datorkraft som behövs för att hantera stora datamängder. Det vi ser nu är att AI-revolutionen börjar mogna och att industriföretag börjar se hur de kan använda AI för att underlätta sin verksamhet, säger Mattias Bergkvist på CGit.

Hos CGit finns omkring 35 anställda som jobbar i Mölndal, i Lund och på Lindholmen i Göteborg.
 

Kontaktperson

Mattias Bergkvist VD CGit, mattias.bergkvist@cgit.se, 031-7620240

Petter Ahlén, Försäljningschef CGit, petter.ahlen@cgit.se, 076-629 81 64

Frågor om AI Swedens strategiska avtal och annan verksamhet kan besvaras av Karin Vajta Engström, kommunikationsstrateg på AI Sweden, karin.vajta@ai.se, 073-058 09 94.

 

Om CGit

CGit är ett Mölndalsföretag som erbjuder sina kunder infrastruktur för AI-utveckling i form av beräknings- och lagringskapacitet på servrar som är placerade i Sverige, samt egenutvecklad mjukvara och tjänster för att sköta drift av servrar. CGit är det enda svenska företag som har ingått ett strategiskt ramavtal med AI Sweden.

 

Om AI Sweden

AI Sweden är Sveriges nationella center för tillämpning av artificiell intelligens. Centret stöds av svenska staten samt näringsliv och offentlig sektor över hela landet. Kärnan i arbetet är att accelerera användningen av AI i Sverige med målet att stärka det svenska samhället, konkurrenskraften och öka livskvaliteten för alla människor som lever i Sverige.

Tillsammans med partners driver AI Sweden projekt inom områden som informationsdriven sjukvård, AI-lösningar för svenskt språk, datadriven journalistik och AI för att hantera klimatförändringar.
 

Om Data Factory

AI Swedens Data Factory består av tre delar: en infrastruktur för träning av AI-algoritmer, en testbädd, och ett antal nätverk för kompetensdelning.  Edge Lab är en unik miljö som skapats inom testbädden där olika aktörer kan utforska och lära sig mer om möjligheter och begränsningar med Edge learning. Det handlar om att testa sätt att överföra, lagra och bearbeta data på ett kostnadseffektivt och säkert sätt.