CGit helps in the fight against COVID-19

ungefär 1 år sedan

As the world struggles to cope with the new coronavirus situation we at CGit have decided to dedicate compute-power in our powerful NVIDIA DGX-systems to help with the “Folding@Home” project at Stanford university.

We hope that we can provide some help to speed up the development of new therapeutic methods to tackle coronaviruses in general and COVID-19 in particular.

We call on all IT- and datacenter-companies, as well as individuals, to provide compute-power to help tackle this global crisis.

Information about the “Folding@Home” project can be found here: https://foldingathome.org/.

 

CGit tillhandahåller datorkraft för att bekämpa COVID-19

 

När världen kämpar för att hantera situationen med det nya koronaviruset COVID-19 har vi på CGit beslutat att dedikera datorkraft i våra kraftfulla NVIDIA DGX-system för att hjälpa till med "Folding@Home" -projektet vid universitetet i Stanford. Vi hoppas att vi kan bidra med hjälp för att på så sätt påskynda utvecklingen av nya terapeutiska metoder för att tackla coronavirus i allmänhet och COVID-19 i synnerhet.

Vi uppmanar alla IT- och datacenterföretag, såväl som individer, att bidra med extra datakraft till projektet för att hjälpa till att hantera denna globala kris.

Information om projektet "Folding @ Home" kan hittas här:

https://foldingathome.org/.


Mattias Bergkvist

VD, CGit AB