BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017

11 månader sedan

Ett år av förändring – CGit är numer ett publikt bolag!

2017 har varit ett spännande år där vi bland annat har genomgått en IPO och nu blivit publika samt noterat oss på börsen – Aktietorget. Vår noteringsprocess har genererat några större kostnader av engångskaraktär som drabbar oss resultatmässigt på koncernnivå. Oaktat investeringarna i vår noteringsprocess och att vi investerat i vår hostingmiljö för att möte kraven på nästa generations IT-infrastruktur och evolutionen av de publika molnettjänsterna så gör vi det med bibehållet resultat i det verksamhetsdrivna bolaget CGit AB (360 KSEK) jämfört med föregående år (355 KSEK).

Vårt fjärde kvartal var stabilt med en organisk tillväxt på 7 procent jämfört med samma period föregående år. Vårt intäktsben Drift & Hosting har under fjärde kvartalet vuxit med hela 42 procent jämfört med samma period föregående år.

Hela bokslutskommunikén läser du här

Det allra senaste från oss

Här finns mer att läsa om