Automatisera mera!

över 4 år sedan

Föreställ dig en värld där automatisering aldrig hade hänt. Du och jag hade antagligen jobbat på en åker eller i skogen och slitit tungt för att få mat på bordet. För två hundra år sedan arbetade 70 % av befolkningen med jordbruk (endast 10 % bodde i städer). Idag har automatisering, med hjälp av maskiner, eliminerat 99 % av det manuella arbete dessa 70 % utförde.

Istället för att denna omvälvning, som vi vanligen kallar för industrialiseringen, skapade mängder av arbetslösa människor så växte helt nya marknader och arbetstillfällen fram. De före detta jordbruks- och skogsarbetarna började jobba i fabriker med tillverkning av jordbruksmaskiner, bilar och andra industriprodukter. Sedan dess har våg efter våg av ytterligare automatisering skapat en mängd nya yrken som busschaufförer, kemister, fotografer, web-designers och IT-ansvariga. Varje nytt yrke bygger vidare på tidigare gjord automatisering. Idag arbetar de flesta av oss med yrken som vore helt omöjliga för en 1800-talsbonde att ens föreställa sig.

Lika svårt kan det vara för oss att föreställa oss att den industriella revolutionen inte har avstannat. Det är högst troligt att närmare 70 procent av dagens yrken kommer vara ersatta av automatisering innan nästa århundrade. Med stor sannolikhet även ditt och mitt. Revolutionen pågår alltså fortfarande. Själva ordet revolution, eller omvälvning, kan ibland kännas hotfullt och det är också precis den reaktion vi ofta får från personer, som arbetar med IT drift i någon form, när vi presenterar automatiseringslösningar ute hos företag. Det krävs inte mycket fantasi för att föreställa sig att det var ungefär så som biografpianisten reagerade när den första talfilmen visades. Fasan över att tiderna förändras. Men utan omvälvning, förändring, är det svårt att göra framsteg. För att göra framsteg krävs att vi förändrar det vi gör idag till något som är sammantaget bättre, effektivare och därmed mer ekonomiskt.

Den traditionella IT-driften har, fram tills nyligen, präglats av semi-manuellt eller ofta helt manuellt arbete. Ett fel har uppstått, någon har ringt till driftsansvarig eller en extern IT-konsult som sedan dragit på sig gympaskorna, sprungit ut och åtgärdat felet. Ett system har stängts ner och en IT- tekniker har manuellt startat om det. Loggar har gåtts igenom manuellt. Datorer har skruvats upp och minnesmoduler räknats och så vidare. Långsamt, långsamt har man försökt att göra arbetet lättare. Ett inventeringssystem här, ett patch-hanteringssystem där. Flera olika lösningar, mycket tids läggas på att hantera alla olika system och du är tillbaka till tidskrävande manuellt arbete för att hantera en uppsjö olika verktyg. Vi vill rationalisera, förenkla och förbättra mera. Ett verktyg, en lösning, för att hantera allt och därmed också automatisera det som gjorts manuellt.

Här någonstans ligger också rädslan vi möter – rädslan att vara ersättbar av automatisering. Men precis som vi inte jobbar på åkern idag, kommer vi inte heller springa omkring och lösa IT problem på uppstuds heller. De företag som trots allt väljer att INTE automatisera, kommer snart finna sig omsprungna av de företag som väljer att göra det. För automatisering är effektivisering och det betyder ökad produktivitet och sänkta kostnader. Den tid vi idag lägger på manuellt arbete kan vi istället lägga på att planera för nästa effektivisering, strategi, utbildning, vidareutveckling. Framåt, uppåt, avancez!

Vi på CGit har arbetat i närmare 6 år med att automatisera IT-driften. Längre än de allra flesta företag. Vi har förfinat systemet, utvecklat och lärt oss. Vi har svart på vitt hur våra kunder använt sig av automatisering för att effektivisera sättet som de arbetar på och vi vill gärna dela med oss av vår kunskap. Vi och våra kunder är en del av nästa industriella revolution där vi automatiserar det som tidigare automatiserat annat. Förändring är ofrånkomligt och det är sällan de som är sist att förändra och anpassa sig som kommer först.

Du tävlar inte mot automatisering. Om vi tävlar mot utvecklingen kommer vi förlora. Det är en tävling tillsammans med automatiseringen. Din lön kommer i framtiden baseras på hur väl du utför automatiseringen. Det mesta av ditt framtida arbete kommer vara omöjligt utan automatisering. Den kommer utföra ditt nuvarande jobb och den kommer göra det bättre och även utföra uppgifter som du inte kan göra idag. Ditt framtida jobb kommer vara roligare, mer utvecklande och mer omväxlande än du ens kan föreställa dig idag. Tack vare intelligenta, proaktiva, självläkande system som automatiserar mera.

Använd gympaskorna på löprundan istället för på jobbet. Välkommen till en ny värld. Välkommen till CGit!

Det allra senaste från oss

Här finns mer att läsa om