Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

Finansiell översikt koncernen Ladda ner hela rapporten här: CGit Bokslutskommunike 2022   Finansiell översikt koncernen (TSEK) 2022 Helår 2021 Helår 2022 Kvartal 4 2021 Kvartal 4 Nettoomsättning 156 113 135 569 31 009 61 409 Rörelseresultat före avskrivningar...
CGit: CGit tar ny order med ny kund, värde 6 MSEK

CGit: CGit tar ny order med ny kund, värde 6 MSEK

CGit: CGit tar ny order med ny kund, värde 6 MSEK     Mölndal                                                                                      2022-12-23 CGit tar ny order med ny kund, värde 6 MSEK. CGit har fått förtroendet att leverera nästa...
CGit: CGit tar ny order med ny kund, värde 6 MSEK

CGit: CGit tar ny order med befintlig kund, värde 2.6 MSEK

CGit: CGit tar ny order med befintlig kund, värde 2.6 MSEK     Mölndal.                                                                                    2022-12-05   CGit tar ny order med ny kund, värde 2.6 MSEK. CGit har fått förtroendet att leverera...
CGit: CGit tar ny order med ny kund, värde 6 MSEK

CGit: CGit tar ny order med befintlig kund, värde 3,5 MSEK

CGit: CGit tar ny order med befintlig kund, värde 3,5 MSEK     Mölndal                                                                                      2022-11-24 CGit har fått förnyat förtroende från en befintlig kund till ett värde av 3,5 miljoner...
CGit: Delårsrapport, Q3 – CGit Holding AB (publ)

CGit: Delårsrapport, Q3 – CGit Holding AB (publ)

Finansiell översikt koncernen (Tkr) 2022Tredje Kvartalet 2021Tredje Kvartalet 2022Tre första kvartalen 2021Tre första kvartalen 2021Helår Nettoomsättning 73 881 20 645 125 104 74 160 135 569 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 2 173 845 5 088 3 591 4 924...